home activiteiten info contact login

Doel van FC-Bernheze (Artikel 2 van de Verenigingsstatuten)
 1. De vereniging heeft ten doel mensen met meer plezier beter te laten fotograferen, alsmede met aandacht voor visie over fotografie haar leden met meer aandacht voor compositie en licht steeds conceptueler te laten fotograferen.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken als volgt: middels het organiseren van verenigingsavonden, workshops en het bespreken van de foto’s van leden onderling.
  Voor de leden is het belangrijk dat zij ervaren dat hun niveau toeneemt.

Clubavonden
Elke maand houden wij 1 of 2 clubavonden, telkens op een dinsdagavond, vanaf 20.00 uur in De Wis in Loosbroek. We bespreken dan voornamelijk elkaars foto’s, maar er is ook regelmatig ruimte voor gastsprekers, meer informele avonden (fotocafé) en initiatieven van de leden voor workshops etc.
Praktisch:
 1. Foto’s worden tijdens de bespreekavonden alleen in passe-partout met minimaal formaat van 20x30 gepresenteerd (m.u.v. de bespreekavonden met groot scherm).
 2. In principe kun je rekenen op het neerleggen van één foto(serie) per bespreekmoment. Pas wanneer er tijd over blijkt te zijn, zal ook een tweede foto(serie) aan bod kunnen komen.

Jaarvergadering
Deze wordt gehouden in januari.

Exposeren
 • Op Moederdag, tweede zondag in mei, organiseren wij onze jaarlijkse expositie in natuurtheater De Kersouwe. Elke deelnemer exposeert zijn rodedraadfoto (zie hieronder) en zoveel mogelijk leden presenteren hun werk in een mini-expositie. De expositie wordt aangekleed met moederdagpresentjes en een fotohoek.
 • Foto-exposities in Cunera/De Bongerd en in De Wis
  Eén keer per jaar exposeren we als fotoclub 8 weken lang 25 foto’s in Cunera/De Bongerd in Heeswijk-Dinther.
  In De Wis houden we een wisselexpositie van 10 foto’s in de gang en af en toe in de grote zaal.
 • Zo nu en dan wordt er een extra expositie georganiseerd of haken we aan bij een evenement in omgeving.

Foto-excursie
Minimaal eenmaal per jaar organiseert de FC een fotografie-uitstapje. Hiervan maken we een leuke fotografische dag.

Rode draad
Een jaarlijks terugkerend element is een voorwerp dat bij de leden rondgaat om te fotograferen. Je foto blijft lang geheim. Iedereen presenteert uiteindelijk één foto op de komende foto-expositie in de Kersouwe. Tevens wordt een fotoboekje gemaakt met alle geëxposeerde foto’s.

Kettingfoto
Bij deze terugkerende jaarlijkse opdracht krijg je een foto van een ander lid, welke uitgangspunt is voor jouw foto (specifieke opdracht hierbij wisselt af en toe). Jij stuurt vervolgens jouw creatie (binnen een paar dagen) door naar een volgende en zo ontstaat een ketting van foto’s.

Surprisefoto
In het najaar trekken we een briefje van een andere deelnemer. Aan de hand van deze lijst gaan we aan de slag en maken een foto, die we op een clubavond als surprisefoto aan betrokkene schenken.

Deelnamebeleid
Er wordt van de leden verwacht dat ze zoveel mogelijk aan de georganiseerde activiteiten deelnemen. Deelname aan de volgende opdrachten zijn echter verplicht gesteld:
 • De rode draad (en daarmee ook expositie van deze foto in de Kersouwe)
 • De kettingfoto (mogelijk in de toekomst een andere, soortgelijke samenwerkingsopdracht)
Door een totale deelname aan deze opdrachten opereren we als een volledige club en stralen we dit ook uit tijdens onze expositie in de Kersouwe.
 • Daarnaast wordt er een deelname van minimaal 3 van de overige opdrachten verwacht.
Uiteraard kunnen er omstandigheden zijn waardoor sommige leden tijdelijk minder actief kunnen deelnemen. Dit kunnen ze dan melden bij een van de bestuursleden.

Website en Facebook
Op de site (www.fcbernheze.nl) is actuele info te vinden over o.a. de opdrachten, leden etc. Nieuwe leden melden zich aan bij aanspreekpersoon Jan van der Meijden (janvandermeijden@home.nl) voor inloggegevens.
Om lid te worden van onze besloten facebookgroep voeg je 1) Jan toe als vriend en 2) stuurt hem vervolgens een mailtje met de vraag of hij jou uitnodigt voor de groep.

Contributie
Thans € 40,00 per jaar (kan jaarlijks worden geïndexeerd), inning in januari of februari via een doorlopende incassomachtiging.
Indien de contributie niet kan worden geïnd, krijgt betrokkene uiterlijk begin februari een betalingsherinnering. Bij niet betalen na aanmaningen vindt schorsing plaats.
 
Geen concurrentievervalsing
Fotoclub FC-Bernheze is bedoeld om plezier in fotograferen te vergroten en om kwaliteit van amateurfotografen te verbeteren. Enkele fotografen stellen hun kennis en ervaring belangeloos ten dienste van de vereniging. De vereniging acht het niet verantwoord als leden zich ‘begeven’ in de klantenkring van eerder genoemde fotografen. Het is immers niet de bedoeling dat deze kwaliteitverbetering van club leidt tot een beroepsuitoefening, die zittende fotografen benadeelt.

Informatie voor nieuwe leden
Om lid te worden kan men zich melden bij Piet van Helvoort (zie tabblad 'Contact').
Aan nieuwe leden wordt de volgende informatie gemaild:
 1. Het jaarprogramma van het lopende jaar
 2. Het jaarverslag van het voorbije jaar
 3. De actuele ledenlijst

Privacy
Klik hier voor ons privacybeleid.Versie september 2018
Bestuur FC-Bernheze
  © FC Bernheze.nl | Foto's zijn auteursrechtelijk beschermd